Chính sách bảo mật

Tất cả thông tin cá nhân của quý khách hàng bao gồm: Tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà ở (nơi làm việc), cookie được chúng tôi sử dụng cho mục đích giao hàngtăng trải nghiệm trên website OngBi.vn. Tất cả thông tin trên được chúng tôi bảo mật tuyệt đối và không chia sẻ với bất cứ bên thứ 3, trừ trường hợp bất khả kháng liên quan đến vấn đề pháp luật.

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật bất cứ lúc nào và người dùng sẽ được nhận thông báo trước 7 ngày.